Vrå Idrott- och Kulturhus

Illustration: LLP Arkitektkontor (modifierad med egen PH Knivsta logga)

Det nya idrotts- och aktivitetshuset är på ca 3.000 kvm och planeras att tas i bruk hösten 2019. Fastigheten är en publik byggnad i ett centralt läge intill det nya torget i Alsike Nord. Stommen byggs i betong och limträ/KL-trä medan taket är av limträ/KL-trä. Fasaden är av luftade fibercementskivor. Tanken är att fastigheten ska byggas och certifieras enligt principen Passivhus, vilket innebär att den blir energisnål, komfortabel och kvalitetssäkrad.

Entrévåningen, i markplan, består av flera kommunala verksamheter: kulturskola, ungdomsgård, bibliotek samt hemtjänst. Idrottshallen, med utfällbar läktare för 164 sittande, finns en trappa upp. Läktaren kan användas vid basket, gymnastikuppvisningar, eller för större samling av alla skolans elever. Sporthallen kommer att vara en fullstor sporthall med möjlighet till skolidrott, föreningsidrott och spontanidrott. Högst upp på plan tre ligger danslokal och teknikutrymmen. Genom att samplanera dessa lokaler i det nya idrotts- och aktivitetshuset finns det möjlighet att skapa en levande stadsdel, där verksamheten kommer att bidra till utvecklingen av stadsdelen.

Fastighetens huvudentré kommer vara belägen mot torget i väster. I norr hittas den trädkantade Brunnbyvägen, i söder ett aktivitetsområde för uteidrott och i öster finns närmast Lustigkulla förskola och vidare skolgården till den nya skolan, Vrå skola, som kommer ha sin idrottsundervisning i huset.

Arkitekten är densamma som för Vrå skola, dvs. Larsson Lindstrand Palme Arkitektkontor.

 

 

Fakta

Typ: Idrotts- och aktivitetshus i 3 våningsplan.

Om byggnaden: Ett passivhus. Stomme i betong och limträ/KL-trä. Tak i limträ/KL-trä. Fasadbeklädnad i luftade fibercementskivor.

Yta/Storlek: Cirka 3000 kvm

Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan.

Klar: Hösten 2019

Kostnad: