Vårt arbetssätt

Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet mot en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Hållbar utveckling består av tre delar som är ömsesidigt beroende av varandra:

  • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen.
  • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser.

Med detta i beaktande har därför Kommunfastigheter i Knivsta bestämt att alla våra nuvarande nybyggnationsprojekt upprättas enligt Passivhus-standarden. Genom detta drar vi vårt strå till stacken och aktivt minskar vår energiförbrukning för att på så sätt minska användandet av jordens resurser. Läs mer om detta och Solceller under fliken Hållbarhet.

För oss som beställare är det också viktigt att samverka med alla berörda parter i projekten. Att alla parter samarbetar med ett gemensamt mål och har projektets bästa i åtanke anser vi är rätt väg att gå. Läs mer om vår specifika samverkansmodell under fliken Upphandlingsform.