Maria Najström

Vad är dina arbetsuppgifter, beskriv en valig arbetsvecka?

Jag är arbetsledare inom lokalvård. Jag både städar samt planerar att alla objekt är bemannade vid exempelvis sjukdom.

Vad är det bästa och mest givande med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att man träffar många olika sorters människor. Det är ett fritt arbete där man lär sig att ta eget ansvar. 

Hur ser du på framtiden för Kommunfastigheter i Knivsta

Framtiden ser ljus ut, många projekt på gång!

Varför ska man börja arbeta hos Kommundastigheter i Knivsta

Ingen skillnad på chefer och övrig personal, vilket ger en härlig stämning med högt i tak. 

Roll på företaget: Arbetsledare lokalvård