Ombyggnation

För tillfället utför vi runt 40 olika ombyggnationsprojekt. Projekten innebär allt från verksamhetsanpassning, underhållsarbeten, försäkringsärenden och förädling av fastigheter. 

Exempel på ombyggnation:

Hälsoäventyret

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet och ett komplement till skolan, med fokus på hälsofrämjande undervisning. Lokalen kommer att finnas i Frökenhuset, i gamla Gredelbyskolan. Verksamheten byggs upp under hösten och öppnar i januari 2018. Läs mer om hälsoäventyret: