Om Kommunfastigheter i Knivsta

Kommunfastigheter i Knivsta AB är ett helägt kommunalt bolag, verksamma i Knivsta. Vi äger, förvaltar och sköter kommunens verksamhetslokaler såsom skolor, förskolor och sporthallar.

 


 

Alsike Fastighetsaktiebolag är idag ett dotterbolag till Kommunfastigheter i Knivsta AB. Bolagets huvudsakliga uppgift är att planlägga, förvärva, anlägga kommunalteknisk infrastruktur och sälja tomt- och kvartersmark i Knivsta Kommun. I nuläget är det i Alsike som bolaget äger mark för exploatering.

Läs mer om Alsike Fastighetsaktiebolag

 


 

Kommunfastigheter i Knivsta AB har också ett nära samarbete med Knivstabostäder AB. Knivstabostäder AB bildades 2003 i syfte att äga och förvalta det bestånd av bostadsfastigheter som är belägna i Knivsta Kommun efter kommundelningen från Uppsala Kommun. För tillfället utför också Knivstabostäder AB sitt första nybyggnationsprojekt, läs mer om projektet.

Läs mer om Knivstabostäder: