Norrgårdens förskola

Illustration: Tovatt Architects and Planners (modifierad med egen PH Knivsta logga)

Längst Kölängsvägen upprättas en ny förskola, Norrgårdens förskola. Förskolan kommer bestå av två våningsplan med totalt 8 avdelningar och dimensioneras för ca 150-160 barn. På förskolan kommer bland annat ljuslabb, naturexperiment, byggverkstad, språklabb och målarateljé upprättas. Detta kommer bidra till att pedagogerna på ett naturligt sätt kan ge barnen en förståelse för miljö- och naturvårdsfrågor.

Förskolan byggs enligt principen Passivhus vilket innebär att den blir mycket energisnål. De är energieffektiva och välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i byggnaden, vilket bidrar till en minskning av koldioxidutsläpp. Ett passivhus använder ungefär 75 % mindre energi än vanliga byggnader.

Stommen byggs i betong med kompletterat limträ och taket kommer beklädas med både sedum och solceller. Byggnadens fasad kommer bestå av furu som med tiden kommer gråna.

Förskolan beräknas vara klar under sommaren 2019 och därmed redo för terminsstart i augusti 2019.

Bygget upprättas med en totalentreprenad i samverkansform, där ByggConstruct är huvudentreprenör och Tovatt Architects and Planners agerar arkitekt.

 

Fakta

Typ: Förskola i två plan, 8 avdelningar för cirka 150-160 barn

Om byggnaden: Ett passivhus. Platta på mark. Platsgjutna väggar och bjälklag. Sedumtak. Fasadbeklädnad i SIO impregnerad panel.

Yta/Storlek: Cirka 1800 kvm

Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan.

Klar: Sommaren 2019

Kostnad: Cirka 60 miljoner kronor

 

Tidplan