Lustigkulla Förskola

Illustration: Arkitema Architects (modifierad med egen PH Knivsta logga)

Lustigkulla förskola ligger i Alsike Nord och stod klar i december 2017, med inflytt av barn i januari 2018. Förskolan är i två våningsplan, innefattas av 8 avdelningar och har en BTA på ca 1800 kvm. Vardera husdel har sin egna entré vilket skapar en starkare tillhörighet för vardera hemvist. Förskolan är dimensionerad för 150-160 barn. 

På förskolan finns bland annat en vinterträdgård i centrum, tillgänglig för hela förskolan och agerar som byggnadens hjärta. I vinterträdgården kan barnen odla och plantera.

Förskolan är byggd enligt principen Passivhus vilket innebär att den är mycket energisnål. Passivhus är energieffektiva och välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i byggnaden vilket bidrar till en minskning av koldioxidutsläpp. Ett passivhus använder ungefär 75 % mindre energi än vanliga byggnader.

Stommen är av betong med kompletterat limträ och taket är beklädd med både sedum och solceller. Fasaden består av en stående träpanel i furu som är byggd med olika dimensioner.

Bygget upprättades med en totalentreprenad i samverkansform, där ByggConstruct var huvudentreprenör och Arkitema Architects agerade arkitekt.

 

Fakta

Typ: Förskola i två plan, 8 avdelningar för cirka 150 barn

Om byggnaden: Ett passivhus. Platta på mark. Platsgjutna väggar och bjälklag. Sedumtak. Fasadbeklädnad i SIO impregnerad panel.

Yta/Storlek: Cirka 1800 kvm

Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan.

Klart: 2017-12-11

Kostnad: Cirka 60 miljoner kronor

 

Bildspel


 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek