Inom kort kommer Högåsskolan komplettera sitt isoleringsskikt.

Vid den årliga uppföljningen upptäcktes att Högåsskolans ytterväggar behöver kompletteras med ytterligare isolering. Det har visat sig att det tryck och volym som användes under installationen inte varit tillräcklig. Därför kommer entreprenören att åtgärda detta inom sin garanti.

Ett passivhus utmärker sig som en byggnad med oavbruten isolering som håller skolan varm under vintertid samt sval under sommaren. För att kunna upprätthålla och kvalitetssäkra fastigheten under dess tekniska livslängd är det därför viktigt att fylla på med isolering.

En entreprenör kommer under cirka tre veckor spruta in lösullsisolering i ytterväggar, vilket sker från utsidan med hjälp av en skylift.

Vi kommer att berätta mer när arbetet är under gång. Skolans verksamhet kommer inte påverkas.