Hållbarhet

Kommunfastigheter verkar för hållbar utveckling genom att ta ansvar för för våra fastigheter utifrån ett långsiktigt perspektiv. Som fastighetsägare har vi ett ansvar att bidra till ett hållbart Knivsta, därför bygger och förvaltar vi våra fastigheter med omsorg för framtiden. Som ett första steg upprättas alla våra nybyggnationer enligt Passivhus-standard och märks, utöver passivhuscertifieringen, också med våran egen logga "PH Knivsta", läs mer om våra passivhus. Taken på våra nybyggnationer bekläds oftast också med solceller, vilket medför till en ytterligare minskning av jordens resurser. Läs mer om passivhus och solceller nedan.

Passivhus

Enkelt sagt är passivhus ett mycket energisnålt hus. Beteckningen passivhus grundar sig på principen att ett hus passivt värms upp genom att tillvarata värme från människor, överskottsvärme från elektriska apparater, värme från instrålad sol samt återvunnen värme i ventilationssystemen. Detta ska vara tillräckligt för att ge en behaglig inomhustemperatur året om.

Detta uppnås genom passivhuskonceptets två grundprinciper:
1. Minimera värmeförluster
2. Optimera värmevinster

I passivhus uppnås det lilla energibehovet genom lösningar såsom bra isolering, bra isoleringsvärde på dörrar och fönster samt yttre skalets lufttäthet. Ett passivhus behöver även ett uppvärmningssystem, dock är uppvärmningsbehovet minimalt vilket gör att klassiska radiatorer och golvvärme inte behövs. Riktlinjer för passivhus är bland annat att byggnaden inte får göra av med mer än 15 kWh/m²år vilket är ungefär 75 % mindre än vanliga byggnader.

Läs mer om om passivhus:

Solceller

Jorden tar emot enorma mängder energi ifrån solen. Genom solceller kan solens energi omvandlas till elektricitet. Ett par av solcellsteknikens stora styrkor är den långa livslängden, dess användarvänlighet samt att det nästan inte utgör någon miljöpåverkan.

Hur fungerar tekniken bakom solceller?
En solcell är gjord av ett halvledande material, ofta kisel, och består av två skikt, N-skiktet och P-skiktet. När solen lyser på cellen blir det ena skiktet positivt laddat och det andra negativt laddat och det bildas likström (DC), det vill säga att elektronerna rör sig i en enda riktning. Eftersom de flesta elnät har växelström (AC) måste likströmmen föras till en växelriktare som omvandlar den till växelström. Solcellerna är oftast hopkopplade i en solcellsmodul. Denna modul är täckt med en skiva av härdat glas som skyddar cellerna från väder och vind.

Läs mer om solceller: