Förfrågningsunderlag för Vrå Idrott- och Kulturhus

En idrotts-och aktivitetshus kommer att byggas i Alsike och planeras att tas i drift oktober 2019. Förfrågningsunderlag finns utlagd på Kommers och sista anbudstiden är 2017-12-12.

 

Länk till förfrågningsunderlaget:

 Läs mer om projektet på Vrå Idrott- och Kulturhus