Centrum för Idrott och Kultur

Illustration: Norconsult (modifierad med egen PH Knivsta logga)

Knivstas vision och prognos är att till år 2025 ha vuxit från dagens 17 000 invånare till 25 000 invånare. Några fokusområden i visionen är aktivt föreningsliv, folkhälsa, livspussel, boendemiljö, energi & miljö samt fritid och kultur. Som ett viktigt led i att förverkliga visionen har kommunen beslutat att med hjälp av oss, Kommunfastigheter i Knivsta, bygga ett centrum för idrott och kultur, med arbetsnamnet CIK.

Anläggningen byggs i centrala Knivsta, mellan järnvägen och Hälsohusets sim- och sporthall. Kombinationen av lokaler för både idrott och kultur i samma anläggning skapar förutsättningar för möten mellan många olika människor och intressen. Förhoppningen är att CIK blir en central och attraktiv ny mötesplats i Knivsta.

Anläggningen som byggs i flera våningsplan kommer bestå av:

 • Två fullstora sporthallar varav den ena med läktarkapacitet för ungefär 300 personer
 • Kampsportslokal med två träningsmattor
 • Scenkonstlokal med plats för ungefär 400 sittande
 • Ishall med plats för 300 åskådare
 • Gemensamma kommunikationsytor med café, föreningspentryn, föreningsgym, förråd, kontor och konferensrum

Anläggningen byggs och certifieras enligt principen Passivhus, vilket innebär att den blir energisnål, komfortabel och kvalitetssäkrad. Stommen utgörs av både betong och limträ. Bland annat används betong för grundläggning och bjälklag medan balkar och pelare utformas i limträ. Limträbalkarna kompletteras med dragstål för att på så sätt kunna uppnå de långa spännvidderna i sporthallarna och ishallen. Ytterväggar och tak byggs med beaktande att minimera köldbryggor och består av träbaserade material. Passivhuskonceptet och miljötänkande går hand i hand vilket innebär att man använder sig av material med så lite underhåll som möjligt. Fasaden kommer utgöras av klinkbyggd träpanel av värmebehandlad furu. Detta ger en underhållsfri fasad som med åren kommer gråna.

Anläggningens ventilationssystem och värmesystem är integrerat för att kunna återvinna värme från driften av anläggningens olika lokaler. Exempelvis kommer värmen som utvinns i och med att ishallen hålls kall kunna användas till anläggningens övriga delar. Systemet påminner om ett kylskåp, där baksidan är varm medan insidan kall. CIK:s ishall blir troligen världens första Passivhus-ishall!

CIK är kommunens hittills största byggprojekt och beräknas kosta runt 320 miljoner kronor. Bygget upprättas med en totalentreprenad i samverkansform, där HMB är huvudentreprenör och Norconsult är arkitekt.


           

Fakta

Typ: Idrott- och kulturhus innehållandes:

 • Två sporthallar
 • Kampsportslokal
 • Scenkonstlokal
 • Ishall
 • Café/Restaurang
 • Kontor

Om byggnaden: Ett passivhus (världens första ishall i passivhus). Platta på mark. Stomme i både betong och limträ. Fasadbeklädnad i klinkbyggdd träpanel av värmebehandlad furu.

Yta/Storlek: Cirka 15 000 kvm

Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan.

Klar: Etappvis.

Sporthallarna: Våren 2019

Mellandelen: Hösten 2019

Ishallen: Våren 2020

Kostnad: Cirka 320 miljoner kronor

 

Se mer på kultur- och fritidskontorets webbplats:

 

Tidplan

Anläggningen byggs från söder till norr:

 • Sporthallarna beräknas vara klara under våren 2019
 • Mellandelen med scenkonst, kampsport och kommunikationsytor beräknas vara klar under hösten 2019
 • Ishallen beräknas vara klar under våren 2020
Se mer av bygget

Se animering

Se bildgalleri