Bengt-Åke Nordström

Vad är dina arbetsuppgifter, beskriv en vanlig arbetsvecka?

Varje vecka ser olika ut. Jag arbetar som drifttekniker vilket innebär att jag servar hyresgäster vid bland annat felanmälningar och sophantering. Jag arbetar även med ledningskoll för våra anläggningar.

Vad är det bästa och mest givande med ditt jobb?

Jag kan nämna ett flertal givande upplevelser inom mitt jobb. Att få arbeta med professionella team med olika arbetsområden ger en unik möjlighet att lära och skaffa sig värdefulla erfarenheter.
Ytterligare en givande upplevelse är att serva hyresgäster vid felanmälningar. Många försök och tester av de uppkomna problemen resulterar slutligen i en eller flera lösning.

Hur ser du på framtiden för Kommunfastigheter i Knivsta?

Knivsta är en ung kommun som håller på att växa. En förklaring till detta är det geografiska läget. Tillväxten i kommunen ökar därmed behovet av nya skolor, förskola samt idrott- och kulturhus.  På grund av Knivsta kommuns fortsatta snabba tillväxt tror jag kommunfastigheter i Knivsta kommer att fortsätta vara en intressant arbetsplats för många.

Varför ska man börja arbeta hos Kommunfastigheter i Knivsta?

Det finns möjlighet till arbete där flera olika arbetsområden utforskas. Organisationen är en team-orienterad miljö, vilket skapar engagemang hos anställda.

 

Roll på företaget: Drifttekniker