Befintliga fastigheter

Vi på Kommunfastigheter i Knivsta äger, förvaltar och sköter kommunens verksamhetslokaler. Nedan, under respektive kategori, kan ni läsa om vårat befintliga bestånd.

Skolor

Förskolor

Aktivitetshus

 

Övrigt