Adolfsbergsskolan

Illustration: LLP Arkitektkontor (modifierad med egen PH Knivsta logga)

En ny skola, för årskurs 5-9, byggs ute i Alsike Nord. Skolan, med namnet Adolfsbergsskolan, kommer ha ett utrymme för ca 660 elever, fördelade på 3 våningsplan med en BTA på 8.000 kvm. Adolfsbergsskolan beräknas vara klar till hösten 2018. Stommen byggs i stål och betong medan taket är av lättelement beklädd med takpapp och solceller.

Byggnaden är placerad på höjden i det helt nybyggda kvarteret. Huvudentrén och entréplats vetter mot den nya vägen i öster. Skolan ligger något insjunken i sluttningen i souterräng och entrén mot skolgården förmedlas genom en bred gradängliknande trappa som sträcker sig in i byggnaden via en atriumgård som ger dagsljus till byggnadens inre. Byggnadens exteriör har en uppdelning med en sockelvåning i betong avgränsad med längsgående fönsterband mot en överbyggnad i trä som ansluts mot det profilerade taket.

På mellanvåningen hittas reception, informationstorg, matsal/restaurang/café och lokaler för specialundervisning i naturorienterande ämnen och skapande ämnen; slöjd, bild och musik, organiserade för ett tematiskt arbetssätt. På den övre våningen finns övriga undervisningslokaler för årskurs 7-9 medan undervisning för årskurs 5-6 ligger beläget i souterrängplanet, i ett eget sammanhang med hemklassrum. Undervisningen är organiserad med en förstärkt form av helgruppsrum, eller ”storklassrum” kring öppna studietorg.

Adolfsbergsskolan byggs enligt principen Passivhus vilket innebär en energieffektiv byggnad av hög standard. Med bergvärme och solceller är målet att komma under en energiförbrukning på 15 kWh/m²år.

Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkansform, där Arcona agerar huvudentreprenör. Arkitekt är Larsson Lindstrand Palme Arkitektkontor och projektet beräknas kosta 205 000 000kr.

Fakta

Typ: Skola i 3 våningsplan för cirka 660 barn. 

Om byggnaden: Ett passivhus. Stomme i stål och betong. Tak i lättelement med utsida av takpapp. Fasadbeklädnad i betong och lärkträ.

Yta/Storlek: Cirka 8000 kvm

Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan.

Klar: Hösten 2018

Kostnad: Cirka 205 miljoner kronor 

Tidplan

 Bildspel


  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek
  • Visa full storlek